Telefon:777 840 315

Jak GPS lokátory Helmer fungují?

GPS lokátory (trackery) jsou malá zařízení,

která využívají signály GSM/GPRS sítí a GPS satelitů. Umožňují sledování a lokalizaci objektů s určením přesné polohy pomocí GPS a následném zaslání informací a přesných souřadnic přes SMS na přednastavené telefonní číslo nebo pomocí GPRS do počítače. U prvního způsobu se tak doporučuje využít SIM karty se SMS tarifem, u druhého způsobu SIM karty s datovým tarifem.
(Základní používání GPS lokátorů je velice jednoduché – stačí zavolat na SIM kartu vloženou do lokátoru, během několika vteřin lokátor zašle zpět SMS s odkazem do google map, s vyznačením, kde se zrovna nachází).

Sledovací funkce GPS lokátorů

Sledování pomocí SMS: stačí zavolat na tel. Číslo SIM karty v lokátoru, lokátor hovor zavěsí a během několika vteřin odešle SMS o svojí poloze.

Sledování pomocí datového tarifu: GPS lokátor ve zvolených časových intervalech odesílá informace o svojí poloze na speciální server, kde je možné editovat trasu kde se pohyboval, za vybrané časové rozmezí.


Další funkce GPS lokátorů

Odposlech
Po přepnutí GPS lokátoru do režimu odposlech (zpravidla pomocí SMS) lze po zavolání odposlouchávat zvuky v okolí lokátoru. Některé GPS lokátory umožňují tzv. obousměrnou komunikaci, tzn. po stisku tlačítka zavolají na přednastavené tel. číslo a uskuteční hovor

Nastavení hesla
pro komunikaci s lokátorem lze nastavit heslo, tak aby odesílal požadované informace pouze na požadované tel. číslo

Lokální uzamknutí (Geo-fence)
Tato funkce se nastavuje v případě, že chcete omezit pohyb GPS lokátoru na určitou oblast. V případě, že přístroj opustí vymezenou oblast, odešle varovnou zprávu

Upozornění při překročení rychlosti
Pokud GPS lokátor překročí nastavenou rychlost, odešle varovnou zprávu

Upozornění při nízkém stavu nabití baterie
GPS lokátor odešle varovnou zprávu v případě, že se blíží vybití baterie

Další rozšířené funkce
Dle konkrétních modelů umožňují GPS lokátory i další rozšířené funkce, jako je zastavení automobilu na dálku, odpojení od přívodu paliva apod.